ขั้นตอนการฝากเงินกับ SBOBET

ขั้นตอนการถอนเงินกับ SBOBET

ขั้นตอน
การฝากเงินกับ SBOBET

กดปุ่ม “ฝากถอน” และเลือกเมนู
“ฝาก”

ฝากเงินตามเลขบัญชีที่แสดง

หรือ กดปุ่มคัดลอก

เมื่อทำการโอนเรียบร้อย

กดที่ปุ่ม “อัพโหลดสลิปเงินฝาก”

ขั้นตอน
การถอนเงินกับ SBOBET

กดปุ่ม “ฝากถอน” และเลือกเมนู “ถอน”

เลือก แจ้งระบุจำนวนเงิน

ที่ต้องการถอน

รอรับเงินเข้าบัญชี
เงินจากระบบจะเข้าบัญชีที่ผูก
ไว้เท่านั้น